Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 12η Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 15η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εξέτασης ενστάσεων κατά της υπ’ αριθμ. 172/2010 απόφασης του Δ.Σ. περί τροποποιήσεως του σχεδίου πόλεως τμήματος της οδού Περικλέους και παρόδου Αναγνωστοπούλου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

2.  Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

3.  Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ», καθώς και ορισμός ενός υπάλληλου ως υπεύθυνου επικοινωνίας .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Δήμαρχος

4.  Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αποθήκης στην Τ.Κ. Ματαράγκας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γκουγκούδης Κων/νος

5.  Αναμόρφωση πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

6.  Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για τη διενέργεια προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

7.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μειώσεως κατ’ ακυρωθέντος ποσού δημοπρασίας αγροκτημάτων για επαναληπτική δημοπράτησή τους..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

8.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότη για αγορά ακινήτου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

9.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εξουσιοδοτήσεως του Δημάρχου για ορισμό εκπροσώπου που θα υπογράφει για τις ανάγκες των δανειακών συμβάσεων της Τράπεζας Πειραιώς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2011 του Δήμου Σοφάδων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποπεράτωση εσωτερικού δικτύου Βαθυλάκκου» του πρώην Δήμου Μενελαϊδας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Δ.Δ. Αηδονοχωρίου» του πρώην Δήμου Μενελαΐδας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Πεζ/σεις –πλ/σεις-τσιμ/σεις ανακατασκευή σιντριβανιού Τ.Δ. Ανάβρας» (Α.Μ. 227/10).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Τσ/σεις-πλ/σεις φωτισμός Τ.Δ. Αχλαδιάς» (Α.Μ. 194/10).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 6/2011 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Αποπεράτωση γηπέδου στη θέση Αγ. Μάρκος Τ.Κ. Ρεντίνας» πρ/σμού δαπάνης 12.000,00 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Τσ/σεις-πλ/σεις-τοιχείον αντιστήριξης Τ.Δ. Λεονταρίου» (Α.Μ. 198/2010 Τ.Υ.Δ.Κ.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή κεντρικής οδού Τ.Δ. Μασχολουρίου».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Έργα οδοποιίας Τοπικών Διαμερισμάτων ΙΙ» (Α.Μ. 23/2009.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντροστρώσεις δρόμων Δ.Δ. Αχλαδιάς» (Α.Μ. 303/06).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 7/2011 μελέτης του έργου «Διάνοιξη δρόμων εντός οικισμού Θραψιμίου, Αηδονοχωρίου και Βαθύλακκου».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 8/2011 μελέτης του έργου «Κατασκευή δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Ρεντίνας».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 9/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Μεναλαΐδας».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ