ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την 25η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00΄μ.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στη 14η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

2.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση δημοτικού αθλητικού κέντρου» (ΑΜ 25/2008)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

3.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσεως κερκίδων Καππαδοκικού» (ΑΜ 1/2010)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

4.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα Υποδομής Δήμου Σοφάδων» (ΑΜ 1/2009)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

5.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση Κοινοχρήστων χώρων» (ΑΜ 24/2010)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

6.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση κεντρικής πλατείας Ασημοχωρίου» του Δ. Σοφάδων (πρώην Δήμου Ταμασίου) (ΑΜ 81/02)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

7.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση κεντρικής πλατείας Ασημοχωρίου» του Δ. Σοφάδων (πρώην Δήμου Ταμασίου) (ΑΜ 169/01)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

8.Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση πάρκου και πλατείας Αγ. Γεωργίου έδρας Δήμου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

9.Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση-Διαμόρφωση πλατείας Τ.Δ. Αγ. Παρασκευής».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

10. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση – Επισκευή στέγης Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Κέδρου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

11. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Έργα υδρεύσεως στα Τ.Δ. Λουτρού-Λουτροπηγής».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

12. Έγκριση εκτέλεσης των κάτωθι προμηθειών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης:

  • Προμήθεια γεφυροπλάστιγγας Τ.Κ. Καρποχωρίου πρ/σμού δαπάνης 20.000,00 €
  • Προμήθεια μαχαιριού εκχιονισμού πρ/σμού δαπάνης 2.706,00 €.
  • Προμήθεια οικοδομικών υλικών κ.λ.π. πρ/σμού δαπάνης 14.000,00 €.
  • Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων πρ/σμού δαπάνης 3.885,00 €.
  • Προμήθεια παγκακίων (καθιστικών) πρ/σμού δαπάνης 15.000,00
  • Προμήθεια σημάτων οδικής σήμανσης πρ/σμού δαπάνης 5.000,00 €.
  • Προμήθεια Η/Υ πρ/σμού δαπάνης 2.100,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημοτών για τροποποίηση σχεδίου πόλεως με τον χαρακτηρισμό δημοτικού δρόμου (πάροδος οδού Ευρυπίδου) σε δρόμο σχεδίου πόλεως.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γκουγκούδης Κων/νος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Τ.Κ. Ανάβρας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Επέκταση αγωγού άρδευσης στους αμπελώνες Τ.Κ. Κέδρου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Αποχέτευση ομβρίων Τ.Κ. Φίλιας και Ανωγείου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Αποπεράτωση αρδευτικού αγωγού Τ.Κ. Ερμητσίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή παροχών δικτύου ύδρευσης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού της διαδικασίας διεκδίκησης οφειλομένων ποσών προς το Δήμο Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος

20.  Περί εγκρίσεως συμμετοχής του Δήμου στην Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της Εισηγητικής Έκθεσης των εσόδων-δαπανών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σοφάδων (ΔΗΚΟΙΕΔΣ) για το έτος 2012.                                                                                                                                                                                                                       

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

22.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του υπ’ αριθμ. 3/2012 πρακτικού επίλυσης φορολογικών διαφορών.                                                                                    

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ.129/2012 απόφασης του Ν.Π. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ).                                                                                                                                                                                                                                                                     

Εισηγητής: Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠΣ Κομπογιάννης Ευάγγελος

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ.41/2012 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σοφάδων (ΔΗΚΟΙΕΔΣ)              

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της ΔΗΚΟΙΕΔΣ Κάιας Φώτης

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ.46/2012 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σοφάδων (ΔΗΚΟΙΕΔΣ)                                   

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της ΔΗΚΟΙΕΔΣ Κάιας Φώτης

26.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού σε αλλοδαπό ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.                                                      

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

27.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Ρούσσου Δημήτριου για επιστροφή ποσού.                                                                                                                                                                           

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

28.  Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού δύο εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου «Εξοικονόμηση Ενέργειας Σοφάδων – Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».                                                                                                                                                         

Εισηγητής: Δήμαρχος

30. Ψήφιση πίστωσης 1.226,92 για εκδηλώσεις στην Τ.Κ. Αμπέλου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

31.  Κατανομή ποσού 55.702,93 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (2η δόση έτους 2012).         

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπάρα-Σελεμέκου Χριστίνα

32.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αντικατάστασης Προέδρου του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων.                                                                                           

Εισηγητής: Δήμαρχος

33.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αντικατάστασης Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.                                                                               

Εισηγητής: Δήμαρχος

34.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σοφάδων.                                                              

Εισηγητής: Δήμαρχος

35.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 24/12 απόφασης της ΔΕΥΑ Σοφάδων.                                                                                                                                                       

Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ Μπαντέλας Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ