Παρακαλούμε όπως την 27η Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :
  1. Νομική στήριξη αιρετού προσώπου (Πώποτα Τηλέμαχου) από τον δικηγόρο του Δ. Σοφάδων .
  2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.100,11 € για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Δ.Δ Αγ. Παρασκευής .
  3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.100,11 € για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Δ.Δ Καρποχωρίου .
  4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 € για την προμήθεια σωλήνων άρδευσης και λοιπών εξαρτημάτων .
  5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.539,51 € για την εξόφληση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΙΙ» .
  6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € ως επιχορήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ) .
  7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € ως οφειλή για την πληρωμή δημοσιεύσεων – συνδρομών εφημερίδων .
  8. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Χ Τ.Κ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ»πρ/σμού δαπάνης 7.200,00 € και ψήφιση πίστωσης.
  9. Έγκριση επανάληψης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 28.000,00 € με Φ.Π.Α .
  10. Έγκριση επανάληψης του πρόχειρου διαγωνισμού των εργασιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 € με Φ.Π.Α .