Παρακαλούμε όπως την 25η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ προσέλθετε για την 13η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2011, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό θέσεως λαϊκής αγοράς προς εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο .
  2. Αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» , λόγω προσθήκης νέας δραστηριότητας «ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΟΥ» , ιδιοκτησίας της Σδράλια Αικατερίνης του Βασιλείου που βρίσκεται στην Τ.Κ Μαυραχάδων .
  3. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ» στην Τ.Κ Ρεντίνας ιδιοκτησίας της Καρέλη Θεανώς του Γεωργίου .
  4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ- ΨΗΣΤΑΡΙΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» ιδιοκτησίας του Παπαματθαίου Νικολάου του Κυριάκου , που βρίσκεται στην Τ.Κ Πασχαλίτσας .
  5. Μεταβίβαση της αδείας «ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ» , εκ της αδείας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» , ιδιοκτησίας του Βαϊόπουλου Σπυρίδωνα του Θεοδώρου , που βρίσκεται στην Δ.Κ Σοφάδων , στον Βλόντζο Χρήστο του Ευαγγέλου .