Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 18η  Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 22:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 14η Συνεδρίαση (Ειδική) του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 67 και  του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου.
Εισηγητής: Δήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ