ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την 16η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 07:30΄μ.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στη 13η Συνεδρίαση (Ειδική) του Σώματος για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Πλατεία Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής.

Εισηγητής:Δήμαρχος

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ

__________________________________________________________________________________________________