Παρακαλούμε όπως την 11η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00΄ προσέλθετε για την 12η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί εκμίσθωσης με απ’ ευθείας συμφωνία χώρου στην Κεντρική Πλατεία για εγκατάσταση και λειτουργία χριστουγεννιάτικων παιχνιδιών .

2.Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στην Τ.Κ Καππαδοκικού , ιδιοκτησίας του Σχοινιάδη Λαζάρου του Βασιλείου .

3.Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ στην Τ.Κ Μαυραχάδων , ιδιοκτησίας του Τασιάκου Μιλτιάδη του Ιωάννη .

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας του Μπούκη Αθανασίου του Ευαγγέλου , που βρίσκεται στην Τ.Κ Κέδρου .