Παρακαλούμε όπως την 7η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30΄ προσέλθετε για την 12η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2011, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας της Καραγιαννάκη Χαρούλας του Προκοπίου , που βρίσκεται στην Τ.Κ Ματαράγκας .

2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής καθώς και παράταση ωραρίου για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» , ιδιοκτησίας του Καπέλλου Ηλία του Ευθυμίου , που βρίσκεται στην Τ.Κ Ματαράγκας .