Την 28η Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 08:30΄μ.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στη 12η Τακτική Συνεδρίασητου Σώματος για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού ΚαταστήματοςΣοφάδων με θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 

1.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής δημόσιας συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.                                     

ΕισηγητήςΔήμαρχος

2.

Ανάθεση εκπόνηση των υπηρεσιών «Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου αξιοποίησης και προβολής τουριστικών πόρων του Δήμου Σοφάδων» πρ/σμού δαπάνης 1.230,00 € στην ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                     

ΕισηγητήςΔήμαρχος

3.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υλοποίησης της πράξης Τεχνική Υποστήριξη υλοποίησης του έργου Εξοικονόμηση Ενέργειας Σοφάδων του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του Υ.Π.Ε.Κ.Α. πρ/σμού δαπάνης 61.000,00 €.                                    

ΕισηγητήςΔήμαρχος

4.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.              

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

5.

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για τη διενέργεια προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

6.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού (υπόδειξης) δύο δημοτικών συμβούλων που θα αποτελέσουν μέλη της Επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτων.

ΕισηγητήςΑντιδήμαρχος Γκουγκούδης Κων/νος

7.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 99/2012 απόφασης του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ που αφορά αναμόρφωση πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2012.

ΕισηγητήςΠρόεδρος του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ Κομπογιάννης Ευάγγελος

8.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού μέλους (υπαλλήλου) με τον αναπληρωτή του για την εισήγηση κατάλληλων χώρων για την προσωρινή εγκατάσταση πλανοδίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

9.

Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στην Κουτρούλια Δήμητρα του Χρήστου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

10.

Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στην Γάκη Κωνσταντία του Γεωργίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

11.

Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον Νικολοπλάκη Στέφανο του Κων/νου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

12.

Ψήφιση πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

13.

Ψήφιση πίστωσης 300,91 € για μετακινήσεις του Δημάρχου.

ΕισηγητήςΑντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

14.

Ψήφιση πίστωσης 61,78 € για τη μετακίνηση του δημοτικού συμβούλου Πώποτα Τηλέμαχου.

ΕισηγητήςΑντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

15.

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας για ίδρυση Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Β’ Βαθμίδας στο Δήμο Σοφάδων.

ΕισηγητήςΔήμαρχος

16.

Αιτήσεις δημοτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κλιάρης Δημήτριος

17.

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του δημότη Πάσχου Χρυσόστομου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ