Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 26η Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 12η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Ενημέρωση για τη δωρεά του κ. Νίκου Μπαζιάνα προς το Δήμο Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δρόμου προς Άγιο Βησσάριο-τοποθέτηση σωληνωτών οχετών» (Α.Μ. 148/08) του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ποτίστρας στη θέση Μακρή-συντήρηση υπαρχουσών» (Α.Μ. 247/08) του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός αγροτικών δρόμων» (Α.Μ. 122/08) του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση οχετών Θ. Κωστή –Θ. Νάσιου» (Α.Μ. 86/07) του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή υδρομάστευσης-κατασκευή δεξαμενής στη θέση Ζαχαράκι» (Α.Μ. 191/08) του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση χώρου στάθμευσης οχημάτων» (Α.Μ. 128/08) του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων» (Α.Μ. 81/07) του Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα οδοποιίας δημοτικών διαμερισμάτων» (Α.Μ. 13/08) του πρώην Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Μαυραχάδων για αφαίρεση περίφραξης του γηπέδου Τ.Κ. Μαυραχάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής Δ/σας υπηρεσίας έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

12. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών και γεφυριού –φωτισμός Τ.Δ. Αναβρας» (Α.Μ. 78/10).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

13. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Τοιχίο αντιστήριξης –τσιμ/σεις-φωτισμός Τ.Δ. Κτιμένης » (Α.Μ. 205/10).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

14. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης έδρας Δήμου (κατασκευή παροχών)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

15. Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

16. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων (Κέδρος και αγώνας Δολόπων).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού οικ. έτους 2010 του Ν.Π. Αθλητικό Κέντρο Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού οικ. έτους 2010 του Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

19. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αποθήκης στην Τ.Κ. Αμπέλου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γκουγκούδης Κων/νος

20. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αποθήκης στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γκουγκούδης Κων/νος

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων σε αλλοδαπούς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

22. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υπηρεσιών Διαδικτύου –εντός καφενείου, ιδιοκτησίας Αρβυθά Δημητρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας 

23. Κατανομή ποσού 167.108,80 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (1η και 2η δόση).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Σοφάδων στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΔΥΘ Α.Ε.

Εισηγητής: Δήμαρχος

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού δημοτικού συμβούλου, ως αναπληρωματικού μέλους του Δημάρχου, για τη συγκρότηση της Επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων για την έκδοση και ανανέωση των αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών, βάσει του αρθρ. 3, παρ.6 του Π.Δ. 51/2006.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων δημοτών για άδεια χρήσης νερού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

27. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για τη διενέργεια προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

28. Ψήφιση πίστωσης 13.052,04 € για τις εκδηλώσεις της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

29. Ψήφιση πίστωσης 8.649,91 € για τις εκδηλώσεις εορτασμού:

  • της 25ης Μαρτίου,
  • της μάχης της Ματαράγκας,
  • προς τιμήν του λοχαγού Κων/νου Ισχόμαχου και
  • εις μνήμη του Χρήστου Σάλτα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

30. Ψήφιση πίστωσης 739,15 € για τις αθλητικές εκδηλώσεις (FINAL FOUR Παμπαίδων Βόλεϊ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ