ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 16η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ προσέλθετε για την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2011, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

  1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφενείο – Παντοπωλείο» ιδιοκτησίας της κ. Παππά Δήμητρας του Ευθυμίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Καρποχωρίου του Δήμου Σοφάδων.
  2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφενείο – Ψητοπωλείο» ιδιοκτησίας του κ. Τσιάμη Δημητρίου του Χρυσοστόμου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Καρποχωρίου του Δήμου Σοφάδων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ