Παρακαλούμε όπως την 6η  Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ προσέλθετε για την 11η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012, με   θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

1.     Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Σοφάδων προς εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο .

 

2.  Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ» στην Τ.Κ Φίλιας ιδιοκτησίας της Αναγνωστοπούλου Αθηνάς του Θεοφάνη .

 

3.    Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΚΡΕΠΕΡΙ – ΚΑΦΕ» στην Τ.Κ Ματαράγκας , ιδιοκτησίας της Λέκκου Ελπίδας του Γεωργίου .

 

4.    Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » , ιδιοκτησίας του Μπούκη Αθανασίου του Ευαγγέλου, που βρίσκεται στην Τ.Κ Κέδρου.

 

5.    Ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ-ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ» ,  ιδιοκτησίας της Γκούντρα Γεωργίας του Νικολάου , που βρίσκεται στην Τ.Κ Ματαράγκας .

 

6.    Αποζημίωση από εισφορά σε χρήμα στην φερόμενη ιδιοκτησία του Ρίζου Πολυχρόνη .