Παρακαλούμε όπως την 24η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30΄ προσέλθετε για την 11η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2011, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΟΥΖΕΡΙ» ιδιοκτησίας Σαλαγιάννη Μαρίας του Λάμπρου στην Τ.Κ Κέδρου .