Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 5η Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 11η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ».

Εισηγητής: Δήμαρχος

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2011 του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αντικατάστασης τακτικού μέλους Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους Δ.Σ. του Ν.Π Σχολική Επιτροπή Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως κανονισμού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τέλους παραχωρηθέντων χώρων στους πωλητές της λαϊκής αγοράς του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη λειτουργία τη λαϊκής αγοράς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος.

8. Ενημέρωση για τη δωρεά του κ. Νίκου Μπαζιάνα προς το Δήμο Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος

9. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 97/2011 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης περί ανακλήσεως των υπ’ αριθμ. 103/2006 και 39/2007 αποφάσεων του πρώην Δήμου Άρνης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

10. Προγραμματισμός αθλητικών εκδηλώσεων (FINAL FOUR Παμπαίδων Βόλεϊ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδού προς Κυψέλη» (Α.Μ. 03/2009).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Δ. (Β φάση)» (Α.Μ. 319/2009).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή παιδότοπων Ματαράγκας» (Α.Μ. 79/2009).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Δ.» (Α.Μ. 177/2009).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση δημ. αθλητικού κέντρου» (Α.Μ. 254/03).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση διάστρωση οδών Δ.Δ. Αχλαδιάς» (Α.Μ. 100/00).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων – τοιχίο-πλακοστρώσεις  Δ.Δ. Αχλαδιάς» (Α.Μ. 190/08).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρόμηση-Πλακόστρωση κεντρικού δρόμου Φωτισμός Τ.Δ. Ανάβρας» (Α.Μ. 182/08).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχετεύσεις αποκαταστάσεις πεζοδρόμια Δήμου» (Α.Μ. 226/06).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση διάστρωση δρόμου Αχλαδιάς» (Α.Μ. 185/01).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του αναδόχου του έργου «Ανάπλαση-Διαμόρφωση πλατείας Τ.Δ. Αγ. Παρασκευής» για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης αυτού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας Τ.Κ. Ανωγείου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχωρήσεως οικοπέδου για ανέγερση νέου Περιφερειακού Ιατρείου στον νέο οικισμό Αθιγγάνων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ