Παρακαλούμε όπως την 22 Maϊου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 10η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 605,00 € για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού .
 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00 € για τις εργασίες «Απόφραξης αποχετευτικού δικτύου στην Τ.Κ Θραψιμίου» .
 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.142,00 € για την προμήθεια πυροσβεστήρων – αναγόμωση πυροσβεστήρων και την ετήσια συντήρηση .
 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.070,00 € για την πληρωμή των εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Ταμασίου» .
 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.070,00 € για την πληρωμή των εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Μενελαϊδας» .
 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.460,00 € για την πληρωμή των εργασιών «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Ρεντίνας» .
 7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.600,00 € για προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού της υπηρεσίας πρασίνου .
 8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.400,44 € για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού .
 9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € ως οικονομική ενίσχυση στον Ερυθρό Σταυρό .
 10.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € ως οικονομική ενίσχυση σε δημότη.
 11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € ως οικονομική ενίσχυση σε δημότη.
 12.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.200,00 € για την συντήρηση και επισκευή σχολικού κτιρίου .
 13.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00 € για σχολικούς τροχονόμους της Α΄θμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου .
 14. Ψήφιση πίστωσης 55.000,00 € για την πληρωμή του έργου «Έργα Οδοποιϊας Τ.Δ ΙΙ» .
 15.  Ψήφιση πίστωσης 21.600,00 € για την πληρωμή του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις – φωτισμός Τ.Δ Αχλαδιάς» .
 16.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 150.000,00 € για την επιχορήγηση του Ν.Π «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού , Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ) .
 17.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.445,00 € για συμμετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΝ.ΚΑ .
 18.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.935,00 € υπέρ της ΑΝ.ΚΑ για την πληρωμή του προγράμματος «ΤΟΠΟΣ» , ως έξοδα προηγούμενης χρήσης .
 19.  Ψήφιση πίστωσης 170.878,00 € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή Νέου Κτιρίου Διοικητηρίου» πρώην Δήμου Ρεντίνας .
 20. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «Ασθητική αναβάθμιση και ανάδειξη οικισμού Κτιμένης» , πρ/σμού δαπάνης 600.000,00 € .
 21.  Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «Αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη Θραψιμίου» , πρ/σμού δαπάνης 600.000,00 € .
 22. Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τεχνικού δικτύου άρδευσης στη θέση Αμπέλια Τ.Κ Κέδρου» , πρ/σμού δαπάνης 3.200,00 € .
 23. Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή στέγης δημοτικού καταστήματος Κέδρου» , πρ/σμού δαπάνης 12.600,00 € .
 24. Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ Κέδρου , Λουτρού , Θραψιμίου» , πρ/σμού δαπάνης 12.000,00 € .
 25. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση Κ.Χ για την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση» στο Δήμο Σοφάδων , πρ/σμού δαπάνης 420.000,00 € με κωδικό ΜΙS 373961 στο Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπέιρου .
 26. 26.Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρόμων έδρας Δήμου» , πρ/σμού δαπάνης 50.000,00 € .
 27. 27.Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας Ελάτης από τη συστάδα 9α του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου για το έτος 2012 .
 28. 28.Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ Λουτροπηγής , Αηδονοχωρίου , Βαθυλάκκου» , πρ/σμού δαπάνης 12.000,00 € .
 29. 29.Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Τ.Κ Ανάβρας» , πρ/σμού δαπάνης 12.600,00 € .
 30. 30.Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ Ρεντίνας» , πρ/σμού δαπάνης 12.000,00 € .
 31. 31. Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την ενοικίαση κυλικείου δημοτικού νεκροταφείου , έδρας Δήμου .
 32. 32.Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ Γεφυρίων .
 33. 33.Συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων αστυνομικού χαρακτήρα κατά καταπάτησης δημοτικής αγροτικής οδού .
 34. 34.Ορισμός ή μη πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση κατά την επαναληπτική συζήτηση της έφεσης της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε στο Εφετείο Λάρισας την 18-05-2012 .
 35. 35.Άσκηση αίτησης στο Εφετείο Αθηνών για δωρέαν παραχώρηση του Αστυνομικού Σταθμού Λεονταρίου στο Δήμο για την στέγαση του περιφερειακού ιατρείου .
 36. 36.Συζήτηση και λήψη απόφασης για κλήση προς προσδιορισμό ματαιωθείσης αγωγής λόγω εκλογών του Δ. Σοφάδων κατά Σβεντζούρη Ελένης .