Παρακαλούμε όπως την 3η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30΄π.μ. προσέλθετε για την 10η έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2013, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί εκμίσθωσης ,με απευθείας συμφωνία, χώρου στην Κεντρική Πλατεία για εγκατάσταση και λειτουργία χριστουγεννιάτικων παιχνιδιών.

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι η αίτηση του κ. ΛΑΣΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που αφορά την παραχώρηση έναντι μισθώματος χώρου στην Κεντρική Πλατεία των Σοφάδων για εγκατάσταση και λειτουργία χριστουγεννιάτικων παιχνιδιών , κατατέθηκε την 28η Νοεμβρίου και θα πρέπει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση των παιχνιδιών για τις ημέρες των Χριστουγέννων.