Παρακαλούμε όπως την 5η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ προσέλθετε για την 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.Ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ- ΟΥΖΕΡΙ- ΨΗΣΤΑΡΙΑ» στην Τ.Κ Αμπέλου , ιδιοκτησίας του Κόκκαλη Ευθύμιου του Κων/νου .
  2. 2.Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ- ΟΥΖΕΡΙ- ΨΗΣΤΑΡΙΑ» στην Τ.Κ Αμπέλου , ιδιοκτησίας του Κόκκαλη Ευθύμιου του Κων/νου .
  3. 3.Ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδοαφέροντος «ΟΥΖΕΡΙ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ» στην Τ.Κ Ματαράγκας , ιδιοκτησίας του Νταή Χαράλαμπου του Αθανασίου .
  4. 4.Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ» στην Τ.Κ Ματαράγκας , ιδιοκτησίας του Νταή Χαράλαμπου του Αθανασίου .
  5. 5.Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής , για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ- ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» , ιδιοκτησίας κ. Ελευθερίου Δημητρίου του Γεωργίου , που βρίσκεται στην Τ.Κ Κέδρου .
  6. 6.Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» , ιδιοκτησίας του Παπαματθαίου Νικολάου του Κυριάκου , που βρίσκεται στην Τ.Κ Πασχαλίτσας .
  7. 7.Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» , ιδιοκτησίας της Σπυριδώνη Ελένης του Δημητρίου , που βρίσκεται στην Τ.Κ Λεονταρίου .
  8. 8.Περί αιτήσεως δημοτών για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως με τον χαρακτηρισμό ιδιωτικού δρόμου σε δρόμο σχεδίου πόλης .