Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 3η Απριλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ προσέλθετε για την 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» στην Τ.Κ Ανάβρας ιδιοκτησίας της Σαξώνη Κωνσταντίνας του Σωτηρίου .
  2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στην Τ.Κ Ανάβρας , ιδιοκτησίας της BAKIU LULJETA του MUSA .
  3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας κ. Γυφτάκη Δημητρίου του Ευαγγέλου που βρίσκεται στην Τ.Κ Λεονταρίου .