ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Σάββατο 9 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.

Η Συνεδρίαση, στην οποία έχουν κληθεί μέλη των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Συζήτηση για τις δράσεις του Δήμου που αποσκοπούν στη διαμόρφωση ενιαίας πολιτιστικής συνείδησης .
  • Ενημέρωση για την πορεία και την εκτέλεση των έργων που προωθεί ο Δήμος Σοφάδων .

 

Ο Δήμαρχος

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος