Παρακαλούμε όπως την 29η Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄ προσέλθετε για την 7η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1.     Περί ψηφίσεως πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τον Δήμο Σοφάδων έτους 2011 , λόγω της λήξεως της διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης  στις 30-4-2011