Παρακαλούμε όπως την 24η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00΄π.μ. προσέλθετε για την 7η  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2013, με   θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος και επιχείρηση αναψυχής» στην Τ.Κ. Γραμματικού , ιδιοκτησίας του Χαλίλη Στυλιανού του Βασιλείου.
2.    Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ» στην Τ.Κ. Ματαράγκας , ιδιοκτησίας της Γκούντρα Γεωργίας του Νικολάου.
3.    Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύματος (Ψητοπωλείο) στην Τ.Κ. Ματαράγκας , ιδιοκτησίας της Κατέβα Μάρθας του Θέμη.
4.    Ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύματος και Επιχείρησης Αναψυχής» στην Τ.Κ. Κέδρου , ιδιοκτησίας Κολοβού Ηλία του Δημητρίου.
5.    Ανάκληση ή μη άδειας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» , ιδιοκτησίας του Πράντζιου Πασχάλη του Δημητρίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ανάβρας.
6.    Ανάκληση ή μη άδειας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με την επωνυμία «ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ» , ιδιοκτησίας του Γκέκα Γεωργίου του Αποστόλου , που βρίσκεται στην Δ.Κ. Σοφάδων.