Παρακαλούμε όπως την 28η Αυγούστου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄π.μ. προσέλθετε για την 6η έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2013, με μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.    Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος – επιχείρηση αναψυχής» στην Τ.Κ. Κέδρου , ιδιοκτησίας του Ευθυμίου Ηλία του Δημητρίου.

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι συντρέχουν κοινωνικοί λόγοι και το κατάστημα θα πρέπει να λειτουργήσει άμεσα .