Παρακαλούμε όπως την 9η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. προσέλθετε για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2013, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ” που βρίσκεται στην Δ.Κ. Σοφάδων, ιδιοκτησίας του Τσιώκου Φίλιππου του Γεωργίου.

2. Ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ”, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμπέλου, ιδιοκτησίας του Μπαντή Γεωργίου του Ευαγγέλου.

3. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής” στην Τ.Κ. Γεφυρίων, ιδιοκτησίας της Αγγελοπούλου Αθηνάς του Ματθαίου.

4. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής” στην Τ.Κ. Μαυραχάδων, ιδιοκτησίας της Αλεξανδρή Ανδρέα του Χρυσοστόμου.