Παρακαλούμε όπως την 26η Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 639,60 € για την προμήθεια ξυλείας για επισκευή – συντήρηση παγκακίων σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους.
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.305,00 € για την Μίσθωση Μηχανήματος – Μηχανικού Εκσκαφέα.
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.460,00 € για την Μίσθωση Μηχανήματος- Μηχανικού Εκσκαφέα.
5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.920,00 € για την μίσθωση μηχανήματος “Φορτωτή”.
6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.705,00 € για τις εργασίες “Καθαρισμός Δημοτικών κτιρίων Σοφάδων-Άρνης”.
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.999,08 € για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.900,00 € για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων.
9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.969,10 € για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων.
10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.350,07 € για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Άρνης.
11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.986,42 € για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Μενελαϊδας.
12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.656,18 € για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ταμασίου.
13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.767,50 € για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ρεντίνας.
14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.987,53 € για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Σοφάδων.
15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.999,65 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δ.Ε. Άρνης.
16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.963,05 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δ.Ε. Μενελαϊδας.
17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.990,11 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δ.Ε. Ταμασίου.
18. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.969,20 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δ.Ε. Ρεντίνας.
19. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.091,00 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών (ψυχρό ασφαλτικό υλικό) για την Δ.Ε. Σοφάδων.
20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.991,15 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δ.Ε. Σοφάδων.
21. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.150,00 € για τις εργασίες “Τεχνική υποστήριξη ασύρματου δικτύου Δήμου Σοφάδων”.
22. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για τις εργασίες εκτύπωσης εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων.
23. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.851,15 € για τις εργασίες συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων.
24. Ψήφιση πίστωσης ποσού 590,40 € για τις εργασίες “περιοδικού ελέγχου δύο (2) ανυψωτικών μηχανημάτων.
25. Ψήφιση πίστωσης ποσού 590,40 € για τις εργασίες “Συντήρηση κεντρικής θέρμανσης”.
26. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.180,80 € για τις εργασίες “Συντήρηση ανελκυστήρα”.
27. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.778,55 € για την προμήθεια λαμπτήρων & λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Σοφάδων.
28. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.168,92 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δ.Ε. Σοφάδων.
29. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.616,27 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δ.Ε. Μενελαϊδας.
30. Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για τις υπηρεσίες θεώρησης – ΠΕΙ αδειών επαγγελματικών διπλωμάτων.
31. Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για συνδρομές Internet.
32. Ψήφιση πίστωσης ποσού 36.000,00 € για την Συντήρηση & Υποστήριξη του λογισμικού του Δήμου για το έτος 2014.
33. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για αμοιβές δικαστικών επιμελητών.
34. Ψήφιση πίστωση ποσού 30.000,00 € για οφειλές Δημοτικών Επιχειρήσεων σε ΔΟΥ και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.
35. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για δημοσιεύσεις παρελθόντων ετών.
36. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων.
37. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για δημοσίευση προκηρύξεων.
38. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.765,00 € για ετήσια συνδρομή στο ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ.
39. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.
40. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.482,71 € για Εγκαταστάσεις ηλ/σμού Κ.Χ.- Επεκτάσεις.
41. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.736,77 € για την πληρωμή προμήθειας ασφαλτομίγματος έπειτα από διαταγή πληρωμής.
42. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.765,00 € για εργασίες τεχνικής υποστήριξης ασυρμάτου δικτύου (οφειλή).
43. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.735,50 € για την μίσθωση φορτηγού για την μεταφορά υλικών κ.λ.π. (οφειλή).
44. Ψήφιση πίστωση ποσού 90.352,59 € για την πληρωμή του 6ου λογαριασμού του έργου “Ανέγερση Νέου Διοικητηρίου Δ.Ε. Ταμασίου” (οφειλή).
45. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15,00 € για την τακτοποίηση τμήματος αυθαιρέτου διοικητηρίου Ρεντίνας.
46. Ψήφιση πίστωσης 5.500,00 € για οικονομική ενίσχυση σε δημότες του Δήμου Σοφάδων.
47. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την πληρωμή της μελέτης “Οριοθέτηση ρεμάτων στην Τ.Κ. Ρεντίνας”.
48. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.300,00 € για την πληρωμή της μελέτης “Λοιπές τεχνικές μελέτες “Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία ΤΕΛ Σοφάδων – 4ο Δημοτικό Σχολείο – Δημοτικό Σχολείο Ματαράγκας του Δήμου Σοφάδων”.
49. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.225,00 € για την πληρωμή της μελέτης “Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αρδευτικών αντλιοστασίων Δήμου Σοφάδων”.
50. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.375,00 € για την πληρωμή της μελέτης “Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αρδευτικών γεωτρήσεων Δήμου Σοφάδων”.
51. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου “Εσωτερική οδοποιϊα Δ.Ε. Μενελαϊδας” προϋπολογισμού δαπάνης 45.250,00 €.
52. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απ’ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ Τ.Κ. ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ” προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 € και ψήφιση πίστωσης.
53. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ” προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € και ψήφιση πίστωσης.
54. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ” προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € και ψήφιση πίστωσης.
55. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου (Χρησιδάνειο) έκτασης 4.420,00 τ.μ. από τους συγκύριους της Τ.Κ. Ασημοχωρίου στο Δήμο Σοφάδων , σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν. 3852/2010.
56. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής και έγκριση της μελέτης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ : ΤΕΛ ΣΟΦΑΔΩΝ – 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ”.
57. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής και έγκριση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 4 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ”.
58. Περί καθορισμού όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση Στρογγύλης ξυλείας Ελάτης από τη συστάδα 2α του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου για το έτος 2014.
59. Περί καθορισμού όρων διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Λεονταρίου.
60. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Δασοχωρίου.
61. Έγκριση πρακτικών της 2ης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
62. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης εξώδικου συμβιβασμού.