Παρακαλούμε όπως την 14η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄π.μ. προσέλθετε για την 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2013, με   θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κέδρου , ιδιοκτησίας του Κολοβού Ηλία του Δημητρίου.
2.    Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύματος και Επιχείρησης Αναψυχής στην Τ.Κ. Κέδρου , ιδιοκτησίας του Κολοβού  Ηλία του Δημητρίου .
3.    Ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ» , που βρίσκεται στα λουτρά Δρανίστας – Καϊτσας , ιδιοκτησίας του Αγγέλη Βασιλείου του Αποστόλου .
4.    Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», ιδιοκτησίας του Τσιάμη Δημητρίου του Χρυσοστόμου , που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καρποχωρίου του Δήμου Σοφάδων , για το έτος 2013.