Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως την 24η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
2. Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δ. Σοφάδων έτους 2013 (Δ΄Τριμήνου).
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 280,00 € για οφειλή πρακτικογράφου.
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 390,20 € για οφειλή οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης μετακίνησης υπαλλήλων.
5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 48,86 € για αμοιβές και έξοδα τρίτων (οφειλή).
6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 560,00 € για ασφάλιστρα αυτοκινήτων (οφειλή).
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.999,98 € για τον έλεγχο υδάτων Ιαματικών Πηγών (οφειλή).
8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.824,00 € για την πληρωμή Συνεργαζόμενων Ορκωτών Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε.(οφειλή).
9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 167,50 € για οφειλή στον ΟΤΕ.
10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 62.570,61 € για οφειλή στην ΔΕΗ.
11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.740,55 € για οφειλή στο Γ.Ο.Ε.Β..
12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.367,18 € για έξοδα προηγούμενης χρήσης ΟΤΕ.
13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.979,67 € για παραστάσεις σε δικαστήρια (οφειλή).
14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.706,00 € για την κατασκευή – διαμόρφωση περιπτέρου (οφειλή).
15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00 € για την ετήσια συνδρομή 2013 στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (οφειλή).
16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 136,47 € για την προμήθεια ΔΙΑΣ για χρεωπιστωτικά Ε.Α.Π..
17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 350,00 € για δαπάνη συμμετοχής υπαλλήλου σε σεμινάριο (οφειλή).
18. Ψήφιση πίστωσης ποσού 733,08 € για δικαστική παράσταση (οφειλή).
19. Ψήφιση πίστωσης ποσού 419,43 € για δικαστική παράσταση (οφειλή).
20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 18.202,04 € για την μεταφορά απορριμμάτων μηνός Δεκεμβρίου 2013 (οφειλή).
21. Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.918,62 € για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (οφειλή).
22. Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.833,93 € για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & λογισμικού (οφειλή).
23. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.100,00 € για την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών συντήρησης (οφειλή).
24. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.140,00 € για την πληρωμή της μελέτης “Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων δασικής αναψυχής και βελτίωσης δασοδρόμων” (οφειλή).
25. Ψήφιση πίστωσης ποσού 42.680,04 € για απόδοση επιχορήγησης στη Δημοτική Κοινωφελούς Επιχείρηση του Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.) για υλοποίηση του προγράμματος “Βοήθεια Στο Σπίτι”.
26. Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.500,00 € για την πληρωμή της Α.Ε. με την επωνυμία «ΟΡΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε» μετά από συμβιβαστική εξώδικη επίλυση διαφοράς.
27. Ψήφιση πίστωσης ποσού 21.658,08 € για αποδοχές προσωπικού πληρωτέες δημοτικών επιχειρήσεων (ΑΜΕΑ).
28. Ψήφιση πίστωσης ποσού 58.530,26 € για την πληρωμή των υπαλλήλων ΑΜΕΑ Δ.Άρνης (4η και 5η δόση).
29. Ψήφιση πίστωσης ποσού 35.000,00 € για καταβολή αμοιβών σε συνεργάτη της Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΕΜΚΑΝΑΕΣ).
30. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για καταβολή αμοιβών σε συνεργάτη της δημοτικής επιχείρησης (ΑΝΔΕΣ).
31. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.500,55 € για Εγκαταστάσεις ηλ/σμού Κ.Χ. – Επεκτάσεις.
32. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.460,00 € για τις εργασίες Συντήρησης Δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ρεντίνας.
33. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.840,00 € για τις εργασίες Συντήρησης Δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ταμασίου.
34. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.840,00 € για τις εργασίες Συντήρησης Δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Μενελαϊδας.
35. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.840,00 € για τις εργασίες Συντήρησης Δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Άρνης.
36. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.845,00 € για Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου.
37. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00 € για τις εργασίες συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων.
38. Ψήφιση πίστωσης ποσού 114.000,00 € για την πληρωμή του έργου “Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Δ.Κ. Σοφάδων.
39. Ψήφιση πίστωσης ποσού 40.00,00 € για την πληρωμή του έργου “Εσωτερική Οδοποιϊα”.
40. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για την πληρωμή του έργου “Αποπεράτωση αύλειου χώρου σχολείου Τ.Κ. Βαθυλάκκου”.
41. Ψήφιση πίστωσης ποσού 21.000,00 € για την πληρωμή του έργου “Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Ανάβρας”.
42. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.965,01 € για την πληρωμή της μελέτης “Διαχειριστική μελέτη στο Δημοτικό δάσος Θραψιμίου περιόδου 2014-2023”.
43. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 € για την πληρωμή της μελέτης “ΗΜ Βιολογικού Καθαρισμού Ρεντίνης”.
44. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.967,20 € για την πληρωμή της μελέτης “Μελέτη διάνοιξης δασικού δρόμου Γ΄Κατηγορίας στο τμήμα 4 του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου”.
45. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για την πληρωμή της μελέτης “Μελέτη στατικής επάρκειας διώροφου κτιρίου”.
46. Ψήφιση πίστωσης ποσού 615,00 € για την πληρωμή της μελέτης “Σύνταξη αναγνωριστικής γεωλογικής έρευνας έκθεσης για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Λουτρού”.
47. Ψήφιση πίστωσης ποσού 615,00 € για την πληρωμή της μελέτης “Σύνταξη αναγνωριστικής γεωλογικής έρευνας έκθεσης για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρυσης Τ.Κ. Αηδονοχωρίου”.
48. Ψήφιση πίστωσης ποσού 492,00 € για την πληρωμή της μελέτης “Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Λουτρού”.
49. Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.000,00 € για μισθώματα μηχανημάτων τεχνικών εγκαταστάσεων.
50. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής και έγκρισης της μελέτης “Σύνταξη αναγνωριστικής γεωλογικής έρευνας έκθεσης για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Αηδονοχωρίου”.
51. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επανακαθορισμού όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου “Διαμόρφωση χώρου υπαίθριας αναψυχής στο δάσος Ανωγείου στο Δήμο Σοφάδων” προϋπολογισμού 260.760,00 €.
52. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής και έγκρισης της μελέτης “Σύνταξη αναγνωριστικής γεωλογικής έρευνας έκθεσης για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Λουτρού”.
53. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής και έγκρισης της μελέτης “Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Λουτρού”.
54. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής και έγκρισης της μελέτης “Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΗΣ”.
55. Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2014” προϋπολογισμού δαπάνης 468.336,00 € με Φ.Π.Α.και ψήφιση πίστωσης.
56. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής και έγκρισης της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ”.
57. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου Τ.Κ. Ρεντίνας.
58. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για επιβολή τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων.
59. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 130/2014 απόφασης Δήμαρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.
60. Ορισμός δικηγόρου για χορήγηση γνωμοδότησης επί πρότασης εξώδικου συμβιβασμού.