ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 1η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ προσέλθετε για τη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2014, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης δυτικής επέκτασης Σοφάδων (Π.Δ. της 11-8-1987) σε ότι αφορά στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης προκειμένου αυτές να εναρμονισθούν με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ), απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας 8903/19328/31-5-2011.

2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕΝΕΙΟ”, ιδιοκτησίας της Δασκαλοπούλου Έλενας του Ιωάννη, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ματαράγκας του Δήμου Σοφάδων, για το έτος 2014.

3. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ”, ιδιοκτησίας του κ. Κούλπα Θωμά του Αναστασίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κυψέλης του Δήμου Σοφάδων.

4. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών”, ιδιοκτησίας της Παππά Μαρίας του Ιωάννη, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πύργου Κιερίου του Δήμου Σοφάδων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ