Παρακαλούμε όπως την 23η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 16η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
2.    Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2012 Δήμου Σοφάδων.
3.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 € για την πληρωμή των εργασιών «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων».
4.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.706,82 € για την προμήθεια υλικών συντήρησης παιδικών χαρών.
5.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.996,86 € για την προμήθεια σπόρων , φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.
6.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 861,00 € για την «Μίσθωση Μηχανήματος Γερανού».
7.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 120.000,00 € για την επιχορήγηση του ΝΠ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.).
8.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00 € για την επιχορήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.).
9.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.591,05 € για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ Κ.Χ. – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ.
10.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ» προϋπολογισμού 36.600,00 €.
11.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΙΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00 € και ψήφιση πίστωσης.
12.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης «Διαχειριστική μελέτη στο δημοτικό δάσος Θραψιμίου περιόδου 2014-2023» και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.535,00 €.
13.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη διάνοιξης δασικού δρόμου Γ΄κατηγορίας στο τμήμα 4 του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου» και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.535,00 €.
14.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης «Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αρδευτικών γεωτρήσεων Δήμου Σοφάδων» και ψήφιση πίστωσης ποσού 15.375,00 €.
15.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης «Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αρδευτικών αντλιοστασίων Δήμου Σοφάδων» και ψήφιση πίστωσης ποσού 9.225,00 €.
16.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη στατικής επάρκειας διώροφου κτιρίου» και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € .
17.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ Τ.Κ. ΚΕΔΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 97.000,00 € με Φ.Π.Α. και ψήφιση πίστωσης.
18.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής και έγκρισης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013».
19.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής και έγκρισης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ».
20.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης και ψήφιση πίστωσης μελέτης;<<Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Λουτρού» και ψήφιση πίστωσης 492,00 € .
21.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης «Σύνταξη αναγνωριστικής γεωλογικής έρευνας – έκθεσης για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Λουτρού» και ψήφιση πίστωσης ποσού 615,00 €.
22.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης «Σύνταξη αναγνωριστικής γεωλογικής έρευνας – έκθεσης για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Αηδονοχωρίου» και ψήφιση πίστωσης ποσού 615,00 €.
23.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης «Σύνταξη πράξης αναλογισμού για διάνοιξη οδού (τμήμα οδού Δημ. Ι. Πέτσα)» και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.690,00 €.
24.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € με Φ.Π.Α και ψήφιση πίστωσης.
25.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκδίκασης ένστασης έγκρισης ή μη των πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 € με Φ.Π.Α. και ψήφιση πίστωσης.
26.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκδίκασης ένστασης έγκρισης ή μη των πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΥΨΕΛΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 43.500,00 € με Φ.Π.Α. και ψήφιση πίστωσης.
27.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Μενελαϊδας» προϋπολογισμού δαπάνης 45.250,00 € .
28.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκδίκασης ενστάσεων κατά του πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 32.000,00 € με Φ.Π.Α. 
29.    Νομική στήριξη αιρετού προσώπου (κ. Χαράλαμπου Παπαδόπουλου) από τον δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων.
30.    Νομική στήριξη αιρετού προσώπου (κ. Τρίγκα Ηλία) από τον δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων.
31.    Νομική στήριξη αιρετού προσώπου (κ. Σελεμέκου Χριστίνας) από τον δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων.
32.    Νομική στήριξη αιρετού προσώπου (κ. Τσουκνίδα Ευάγγελου) από τον δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων.
33.    Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων να παραστεί ενώπιον του Τριμελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων (μεταβατικό Καρδίτσας) την 24-10-2013 για την αντίκρουση  αγωγής των Χρυσάνθη Διαμαντή κ.λ.π. (+3) , η οποία στρέφεται κατά του πρώην Δήμου Ταμασίου.
34.    Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων να παραστεί ενώπιον του Τριμελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων (μεταβατικό Καρδίτσας) την 24-10-2013 για την αντίκρουση  αγωγής των Ιωάννη Κερβανίδη κ.λ.π. (1) , η οποία στρέφεται κατά του Δήμου Σοφάδων.