Καλείστε να συμμετέχετε, την  25η Αυγούστου 2023 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 10.00΄  και ώρα λήξης 11.00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018) ,στην 15η έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με  μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Ανάκληση της υπ΄αριθ.92/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 51.700,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι θα πρέπει να εισπραχθούν τα χρήματα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2023 ώστε να κατανεμηθούν στις Σχολικές Μονάδες  πριν την έναρξη της Σχολικής χρονιάς για την συντήρηση και επισκευή τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΦΑΣΗ – ΔΕΔΙΛΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ