Καλείστε να συμμετέχετε, την  14η Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 11.00΄  και ώρα λήξης 12.00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018) ,στην 14η έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με  θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 105 MW και υποσταθμού ανύψωσης τάσης (Υ/Σ) 33/150 kV, στη θέση ΚΤΙΜΕΝΗ, των Τ.Κ. Κτιμένης & Γαβρακίων, των Δ.Ε. Ταμασίου & Θεσσαλιώτιδος των Δήμων Σοφάδων & Δομοκού, των Π.Ε. Καρδίτσας & Φθιώτιδας, στις Περιφέρειες Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδος.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ισχύος (ΜΥΗΕ) 1,65MW στο ρέμα Αγ. Μαρίνης των Τ.Κ. Αηδονοχωρίου & Λουτροπηγής του Δήμου Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι η συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων αναβλήθηκε κατά την τακτική συνεδρίαση της 11-08-2023 και για το μεν 1ο θέμα η προθεσμία λήψης απόφασης εκπνέει στις 15-08-2023 και για το δε 2ο θέμα στις 26-08-2023.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΦΑΣΗ – ΔΕΔΙΛΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ