Την 11η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 13η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 105 MW και υποσταθμού ανύψωσης τάσης (Υ/Σ) 33/150 kV, στη θέση ΚΤΙΜΕΝΗ, των Τ.Κ. Κτιμένης&Γαβρακίων, των Δ.Ε. Ταμασίου&Θεσσαλιώτιδος των Δήμων Σοφάδων & Δομοκού, των Π.Ε. Καρδίτσας & Φθιώτιδας, στις Περιφέρειες Θεσσαλίας &Στ. Ελλάδος.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ισχύος (ΜΥΗΕ) 1,65MW στο ρέμα Αγ. Μαρίνης των Τ.Κ. Αηδονοχωρίου&Λουτροπηγής του Δήμου Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. Τροποποίηση της με αριθμ. 37/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί “Αποδοχής Εγκριτικής Απόφασης, Ορισμός Επιστημονικού Υπευθύνου και Ομάδας Έργου για την υλοποίηση του Προγράμματος Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους” ως προς τον ορισμό της Ομάδας Έργου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΠΕΤΑ Α.Ε.

Εισηγητής: Δήμαρχος .

5. Έγκριση της αριθμ. 44/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην αποδοχή ποσού 10.000,00€ ως  έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Σοφάδων και έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του  προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2023.

Εισηγητής:Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠΣ Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΦΑΣΗ – ΔΕΔΙΛΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ