Σε πιλοτική λειτουργία θα δοθεί την Κυριακή 16-09-2012 και ώρα 19:30 σε απ’ ευθείας σύνδεση από το Πνευματικό Κέντρο Σοφάδων, η Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σοφάδων. Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης θα είναι “ο απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής”.

Η μετάδοση στο διαδίκτυο θα γίνει μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ καθώς και του ασυρμάτου δικτύου που έχει αναπτύξει ο Δήμος Σοφάδων.

Τη συνεδρίαση μπορείτε να τη δείτε ζωντανά κάνοντας κλικ εδώ.

Δυστυχώς λόγω τεχνικού προβλήματος δεν κατέστη δυνατή η ζωντανή μετάδοση της Συνεδρίασης.

____________________________________________________________________________________