Καλούνται οι καπνοπαραγωγοί του Δήμου Σοφάδων που είναι δικαιούχοι του μέτρου 144 του ΠΑΑ 2007-2013 να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και έντυπα αίτηση πληρωμής για τη  γ΄ δόση της οικονομικής ενίσχυσης που προκύπτει από την ένταξή τους στο μέτρο.
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας  του Δήμου Σοφάδων, στο κτίριο του ΚΑΠΗ στην οδό Αγίου Γεωργίου και Πλαστήρα και  στα τηλέφωνα 2443022200 και 2443022203.
      Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τη Δευτέρα 29/07/2013.
Απαραίτητο δικαιολογητικό ο Κωδικός Πρόσβασης του παραγωγού .