Την σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Αγωγός Ακαθάρτων Οικισμού Αθιγγάνων» προϋπολογισμού 250.000 ευρώ υπέγραψαν την Τρίτη 2/4/2013

Ο Δήμαρχος Σοφάδων Μπάμπης Παπαδόπουλος

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σοφάδων Νίκος Μπαντέλας

Ο ανάδοχος του έργου Μαντζιάρης Παντελής ΕΔΕ

Πρόκειται για ένα έργο που θα συνδέσει το δίκτυο ακαθάρτων του νέου οικισμού των Τσιγγάνων «Νέα Ζωή» με τη μονάδα του Βιολογικού Καθαρισμού που κατασκευάζεται για την εξυπηρέτηση των Σοφάδων και Μοσχολουρίου.

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης μετά την έκπτωση που έδωσε ο ανάδοχος (43,75%) ανέρχεται σε 140.623,66 ευρώ (μαζί με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας.

Η ολοκλήρωση αναμένεται μέσα στους επόμενους 3 μήνες.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Σοφάδων δήλωσε:

«Μια σημαντική πρόταση του Δήμου μας πήρε το δρόμο της υλοποίησης με τη βοήθεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση δημιουργούμε μια ενιαία και ολοκληρωμένη υποδομή για το αποχετευτικό δίκτυο τριών οικισμών : της πόλης των Σοφάδων, του Μοσχολουρίου και του Οικισμού Νέα Ζωή. Στόχος μας είναι να τεθεί σε λειτουργία τους επόμενους μήνες. Σκοπός μας είναι η βελτίωση των οικιστικών υποδομών προς όφελος των κατοίκων αλλά και η προάσπιση του περιβάλλοντος.

Προχωράμε μπροστά ενεργώντας υπεύθυνα και αποτελεσματικά, υλοποιώντας έργα πνοής με σημαντικές περιβαλλοντικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές προεκτάσεις για τους κατοίκους του Δήμου μας».