Γίνεται γνωστό σε όλους τους πατατοπαραγωγούς του Δήμου Σοφάδων, ότι σύμφωνα με την ισχύουσα φυτοϋγειονομική Νομοθεσία, αλλά και τον Κανονισμό Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής του ΕΛΓΑ, σε περίπτωση δήλωσης της καλλιέργειας για ΟΣΔΕ ή ζημιά, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν δικαιολογητικά πιστοποιημένου πατατόσπορου.

Πιστοποιημένος πατατόσπορος νοείται αυτός που φέρει ετικέτα πιστοποίησης και φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή πιστοποιητικό ιδιοπαραγωγής από την αρμόδια ΔΑΟΚ (Πρώην Δ/σνεις Γεωργίας)

            Δεν θα διενεργούνται εκτιμήσεις ζημιάς από τον ΕΛΓΑ, σε αγροτεμάχια για τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί τα ανωτέρω δικαιολογητικά.  

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος