Αναβαθμίζεται η παροχή ολοκληρωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τόνισε ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος

Εντός των επόμενων ημερών ξεκινούν οι εργασίες στο ιατρείο Ρεντίνας, αφού ήδη αναδείχθηκε ο ανάδοχος του έργου.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για το ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου περιφερειακού ιατρείου Ρεντίνας», αρχικού προϋπολογισμού 68.500

Το έργο αφορά την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του Περιφερειακού Ιατρείου Ρεντίνας.

Ο κ. Σκάρλος

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος τόνισε χαρακτηριστικά:

«Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης σημασίας, αναγκαίο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, που καρκινοβατούσε εδώ και χρόνια.

Το ιατρείο Ρεντίανς θα στεγάζεται πλέον σε έναν αξιοπρεπή χώρο ο οποίος θα υποδέχεται τους κατοίκους της Ρεντίνας.

Με την ολοκλήρωσή του, αναβαθμίζεται η παροχή ολοκληρωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που θα έχει σημαντική ιατρική και κοινωνική προσφορά

Εκφράζω την χαρά μου και την ικανοποίηση που σε μια δύσκολη περίοδο πραγματοποιούνται έργα ουσίας στην περιοχή.
Επίσης ευχαριστώ θερμότατα την Διοικήτρια του Γ. Νοσοκομείου Καρδίτσας κ. Κωνσταντία Δάλλα για το διαρκές ενδιαφέρον της και τον αγώνα που κατέβαλε για να φτάσουμε στο θετικό αποτέλεσμα.
Τεχνικά στοιχεία

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: γενικές εκσκαφές για τη διαμόρφωση των πρανών, εκσκαφές θεμελίων για την κατασκευή των τοίχων αντιστήριξης, επένδυση των τοιχίων από λιθοδομή ανώμαλου χωρικού τύπου, κατασκευή κλίμακας και τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα C16-20 και χάλυβα ποιότητας B500C, ολοκλήρωση της κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από αργολιθοδομή, διαμόρφωση επιπέδων και επιχωμάτωση αυτών με τα υγιή προϊόντα εκσκαφής, μέχρι τα επιθυμητά υψόμετρα διαμορφώνοντας και ενδιάμεσες κλίμακες επικοινωνίας, κατασκευή ράμπας κίνησης του ασθενοφόρου υποστηριζόμενη από τοιχία εκατέρωθεν (όπως φαίνεται στο αρχιτεκτονικό σχέδιο) με C16/20 και δομικό πλέγμα, επίστρωση ράμπας και σημεία εισόδων στο κτίριο με ακανόνιστες χονδρόπλακες, εργασίες κατασκευής κλίμακας οπλισμένου σκυροδέματος από το υπόγειο ως την τελική διαμορφωμένη στάθμη του περιβάλλοντος χώρου και επίστρωση αυτής με ορθογωνικές χονδρόπλακες, αποξήλωση-καθαίρεση τμήματος τοιχείου της περίφραξης της πλατείας και τοποθέτηση μεταλλικού κιγκλιδώματος και βαφή αυτού, κατασκευή στεγανού βόθρου στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου με C20/25 και σύνδεσή του με την απόληξη των εγκαταστάσεων του κτιρίου και εργασίες συμπλήρωσης των όψεων του κτιρίου με αργολιθοδομή για την διατήρηση της παραδοσιακής όψης του κτιρίου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.