Ο Δήμος Σοφάδων σας γνωστοποιεί ως μέλος της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, πως πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια για 5 χρόνια και αφορά κυρίως ανέργους, άστεγους και ανθρώπους με πολύ χαμηλό εισόδημα. Συγκεκριμένα δυνητικά ωφελούμενοι είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα ή οικογένειες που πληρούν τα κυριότερα παρακάτω εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

• 3000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο

• 4500€ ετησίως για το ζευγάρι

• Προσαυξημένο κατά 1500€ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900€ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

•Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

•Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

•Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

 

Έτος Αναφοράς των κριτηρίων επιλογής: Οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014)

Όσοι και μόνο πληρούν τα κριτήρια, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις ηλεκτρονικά από 15 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου στα εξής σημεία εξυπηρέτησης :

 

• Δ/νση: Κέντρο Στήριξης Ρομά, Αθηνών 10, Σοφάδες. Αρμόδια: Όλγα Γκουζιώτη, 2443022400, e-mail: iak@sofades.gr

• Δ/νση: ΚΑΠΗ Σοφάδων, 2ος όροφος, Σοφάδες. Αρμόδια: Μαρία Τσιτόγλου, 2443353308

• Δ/νση: Πρώην Δημαρχείο Ματαράγκας, Ματαράγκα. Αρμόδιος: Κων/νος Κατσάνος, 2443353715, kostaskatsanos@hotmail.com

• Δ/νση: Πρώην Δημαρχείο Λεονταρίου, Λεοντάρι. Αρμόδιος: Παναγ. Σακελλαρίου, 2443353922

• Δ/νση: Πρώην Δημαρχείο Κέδρου, Κέδρος. Αρμόδιος: Θεολόγος Τουτουντζόγλου, 2443353614

• Ημέρες: Καθημερινά Ώρες: Πρωινές

Οι αιτούντες πρέπει να έχουν μαζί τους : α) ΑΦΜ ,β) ΑΜΚΑ, γ) Ταυτότητα, δ) Ε1 και Ε9 του οικον. έτους 2015 και ε) κωδικό TAXIS

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όσοι δεν έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση το 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Δικτυακός τόπος www.sofades.gr

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Σοφάδων κ. Δημήτριος Ζάβαλος τόνισε χαρακτηριστικά:

«Ο Δήμος Σοφάδων με τις υπηρεσίες του, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του, θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την επαρκή και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος και την διασφάλιση της δίκαιης κατανομής των παροχών του στους συνδημότες μας, που πραγματικά βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας και είναι όντως δικαιούχοι του προγράμματος.»

zavalos