Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας παραθέτουμε τα παρακάτω ιστορικά στοιχεία για τη Βιβλιοθήκη των Σοφάδων. Παρόλο που ο όγκος των συγκεκριμένων πληροφοριών είναι περιορισμένος, αποτελούν βάσιμα στοιχεία για το ιστορικό και την ύπαρξή της ως οργανισμό παροχής πληροφοριών.

 

Αναφέρονται τα εξής:

Την 31η Μάρτη 1976, άρθρο 54/31.3.1976, εγκρίθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων του Νομού Καρδίτσης, η σύσταση στο Δήμο του νομικού προσώπου με το όνομα «Δημοτική Βιβλιοθήκη Σοφάδων». Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η ανύψωση του πνευματικού και εκπολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων. Οι πόροι της Βιβλιοθήκης ήταν ετήσια επιχορήγηση του Δήμου με το ποσό των είκοσι χιλιάδων δραχμών, οποιεσδήποτε συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες από χορηγούς ή από το κοινό γενικότερα. Η Βιβλιοθήκη διοικείται από το 1976 έως σήμερα από πενταμελές συμβούλιο. Ο Δήμαρχος χρίζεται ως πρόεδρος , ενώ δύο δημοτικοί σύμβουλοι και δύο μόνιμοι κάτοικοι αποτελούν τα μέλη. Το πενταμελές συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως αντιπρόεδρο.

 

Το έτος 1979 η Δημ. Βιβλιοθήκη Σοφάδων λειτουργούσε όλες τις εργάσιμες μέρες καθώς και τρία απογεύματα (ως δανειστική). Ο αριθμός των βιβλίων της ανερχόταν σε χίλια.

 

biblio1 biblio2

 

Το 2006, η Δημ. Βιβλιοθήκη Σοφάδων λειτουργεί απογευματινές ώρες όλες τις εργάσιμες μέρες. Η λειτουργία της είναι δανειστική και παρέχει τη δυνατότητα ανάγνωσης βιβλίων εντός του χώρου της, καθώς διαθέτει και αναγνωστήριο. Η συλλογή της ανέρχεται στο ύψος των δέκα χιλιάδων βιβλίων. Όλα τα βιβλία έχουν αριθμό εισαγωγής και είναι ταξινομημένα σύμφωνα με το Διεθνές Ταξινομικό Σύστημα DEWE και ηλεκτρονικά με το Σύστημα ABEKT

 

Σήμερα η Βιβλιοθήκη λειτουργεί με την πολύτιμη στήριξη δημοτικού υπαλλήλου, που επί δωδεκαετίας εξυπηρετεί το κοινό, καθώς και με τη βοήθεια βιβλιοθηκονόμου για την ταξιθέτηση και ταξινόμηση του υλικού της.