Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της απόφασης από εδώ

Αποτελέσματα Τριμηνιαίας έκθεσης Προϋπολογισμού Α τριμήνου 2016