Μια σημαντική έλλειψη στην πόλη των Σοφάδων κλείνει αυτές τις μέρες. Τα τελευταία είκοσι χρόνια δεν είχε γίνει ποτέ τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης οδών και αριθμών.Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την παντελή έλλειψη οδοσήμανσης εντός της πόλης.

 

       Ο Δ. Σοφάδων στην προσπάθεια του να κάνει περισσότερο λειτουργική την πόλη προμηθεύτηκε και τοποθετεί ήδη στις διασταυρώσεις των οδών πινακίδες σήμανσης και στη συνέχεια θα γίνει και η σχετική τοποθέτηση των πινακίδων με τους αριθμούς σε κάθε οικία.

       Επειδή οι εργασίες αυτές γίνονται για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η δημοτική αρχή ζητάει την κατανόηση των κατοίκων για όσα λάθη γίνουν. Ωστόσο, όλα τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη συνεργασία των κατοίκων, ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε λοιπόν απορία, διευκρίνιση, επισήμανση για το θέμα αυτό, οι κάτοικοι της πόλης των Σοφάδων μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στο τηλέφωνο 24433-53200 ή στο e-mail info@sofades.gr.