Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων τοποθετήθηκαν  δέκα κάδοι ανακύκλωσης γυαλιού σε σχήμα καμπάνας σε κεντρικά σημεία της έδρας και των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σοφάδων. Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν κάδοι στις ακόλουθες θέσεις:

α/α Θέση Δημοτική/Τοπική Κοινότητα
1 Επί της οδού Πλαστήρα έναντι της διασταύρωσης με οδό Παλαμά Δ.Κ. Σοφάδων
2 Επί της κεντρικής πλατείας στη θέση Εθνική Τράπεζα Δ.Κ. Σοφάδων
3 Επί της οδού Κιερίου 73 Δ.Κ. Σοφάδων
4 Επί της οδού Καραϊσκάκη 54 Δ.Κ. Σοφάδων
5 Επί της οδού Αγίου Γεωργίου 14 Δ.Κ. Σοφάδων
6 Επί της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Ανάβρας
7 Επί της κεντρικής οδού στη θέση σούπερ μάρκετ Τ.Κ. Ανάβρας
8 Επί της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Λεονταρίου
9 Επί της πλατείας Δημαρχείου Τ.Κ. Ματαράγκας
10 Επί της οδού Ζαρκινού στη Θέση καφενείου Τζέκου Τ.Κ. Ματαράγκας

 

Η τοποθέτηση κάδων γυαλιού γίνεται για την αποφυγή πρόσμιξης του γυαλιού µε άλλα υλικά, την αξιοποίηση των γυάλινων συσκευασιών στην ανακύκλωση και τη μείωση του όγκου και του βάρους των απορριμμάτων που μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ, κάτι το οποίο συνεπάγεται μείωση του κόστους μεταφοράς για τον Δήμο.

Η αποκομιδή και η μεταφορά του ανακυκλώσιμου υλικού θα πραγματοποιείται με ειδικό πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.) υπό την εποπτεία του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ