Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο με τον συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2022