ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΟΦΑΔΩΝ Την Πέμπτη, 24/11/2011 στις 11 το πρωί

Το Δήμαρχο Σοφάδων κατηγορεί ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του μετά από αναφορά του Τσιγγάνικου Πολιτιστικού Συλλόγου Σοφάδων. Ο Τσιγγάνικος Πολιτιστικός Σύλλογος Σοφάδων προσέφυγε στο Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενος για την καταγγελία του Δημάρχου Μπάμπη Παπαδόπουλου προς τον Εισαγγελέα και την Πολεοδομία για τα αυθαίρετα κτίσματα στον παλιό οικισμό των Τσιγγάνων.

Στο έγγραφό του ο Συνήγορος του Πολίτη υπερασπίζεται τα δικαιώματα των Τσιγγάνων αναφέροντας ότι “το πνεύμα της οικείας νομοθεσίας προβλέπει, επομένως, την ανοχή των πρόχειρων – προσωρινών κατασκευών μέχρι την υλοποίηση της στεγαστικής αποκατάστασης από την Πολιτεία, με μέριμνα του οικείου Δήμου, της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης”.

Μεταξύ των άλλων επίσης ο Συνήγορος του Πολίτη ζητάει τους λόγους για τους
οποίους ο Δ. Σοφάδων δεν ενέταξε ακόμα στο σχέδιο πόλης περιοχές στον παλιό
οικισμό των Τσιγγάνων και επισημαίνει με έμφαση ότι “η υποχρέωση ειδικής
μέριμνας για ευπαθείς ομάδες με συγκεκριμένα φυλετικά χαρακτηριστικά, όπως
οι Ρομά, επιτάσσει την αποφυγή εκ μέρους των εκάστοτε αρμόδιων διοικητικών
αρχών κάθε μέτρου βίαιης αποβολής ή δι άλλου τρόπου αναγκαστικής αποχώρησης
από τον τόπο όπου διαβιούν, οσοδήποτε παράνομη και αν είναι η εγκατάστασή
τους”.

Σε συνέχεια του εγγράφου αυτού ο Συνήγορος του Πολίτη επισκέπτεται την
Πέμπτη 24/11/2011 στις 11 το πρωί του Δήμαρχο Μπάμπης Παπαδόπουλο
προκειμένου να συζητήσει μαζί του.

Το έγγραφο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.