ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου                                             26/01/2012

Συνάντηση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, με το Δήμαρχο Σοφάδων, εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας και του Δήμου και βουλευτές του Ν. Καρδίτσας, για την ένταξη των μαθητών Ρομά

Το Υπουργείο Παιδείας επενδύει στην ίση αντιμετώπιση, στην απρόσκοπτη εκπαίδευση και  στην παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως πολιτισμικής, εθνικής, θρησκευτικής ή  κοινωνικής ομάδας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου και η Ειδική Γραμματέας Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Αθηνά Λινού, είχαν συνάντηση σήμερα 26/01/2012, με τον Δήμαρχο Σοφάδων, Μπάμπη Παπαδόπουλο, τους  βουλευτές του Νομού Καρδίτσας, Νίκο Σαλαγιάννη, Μαρία Θεοχάρη, Σπύρο Ταλιαδούρο, Κώστα Τσιάρα και Κωνσταντίνο Κορλό, εκπρόσωπο του Κωνσταντίνου Ρόβλια, τη Διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαίδευσης,  Κωνσταντίνα Πράντζου, καθώς και εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και Εκπαιδευτικών, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα της ένταξης των μαθητών Ρομά της περιοχής των Σοφάδων.

Κοινός στόχος όλων, όπως υπογραμμίστηκε στη συνάντηση, είναι τα σχολεία της περιοχής να λειτουργήσουν ισότιμα  με όλα τα σχολεία της χώρας.
Συγκεκριμένα κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε:
•    Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων θα συνεχίσει να λειτουργεί και θα αναβαθμιστεί εκπαιδευτικά και σε κτηριακές υποδομές. Άμεσα θα ξεκινήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του 4ου Δημοτικού Σχολείου σε συνεργασία με το Πρόγραμμα «Εκπαίδευσης παιδιών Ρομά».

•    Ίδρυση νέου σχολείου. Ο χώρος θα διερευνηθεί σε συνεργασία με το Δήμο και τον ΟΣΚ.

•    Εννέα μαθητές της Α’ δημοτικού που έχουν σχολική ετοιμότητα, πληρούν κριτήρια μαθησιακά και ηλικιακά, και έχουν τηρήσει αυστηρά το απαραίτητο πρόγραμμα εμβολιασμού, θα εγγραφούν, εφόσον το επιθυμούν οι γονείς τους, στο 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο και θα ενταχθούν σε τάξεις υποδοχής, που θα στεγαστούν σε διαθέσιμο χώρο του 5ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων, παρακολουθώντας παράλληλα προγράμματα συνεργασίας με τους μαθητές των δημοτικών σχολείων της πόλης των Σοφάδων.

•    Από το νέο σχολικό έτος 2012-13 οι μαθητές του 5ου Νηπιαγωγείου, που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα εγγραφούν στα σχολεία της πόλης των Σοφάδων, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20% του μαθητικού πληθυσμού κάθε σχολείου.

•    Θα λειτουργήσει άμεσα, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, Σχολή Γονέων, με προτεραιότητα γονείς μαθητών που θα φοιτήσουν στις τάξεις υποδοχής.

•    Για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την εύρυθμη υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, θα συσταθεί Επιτροπή που θα αποτελείται από εκπροσώπους του Δήμου, την αρμόδια Διευθύντρια Εκπαίδευσης, το Σχολικό Σύμβουλο και εκπρόσωπο του προγράμματος «Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά».