Το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Σοφάδων παρευρέθηκε στη συνάντηση των στελεχών των Κέντρων Κοινότητας του Νομού Καρδίτσας (Κέντρο Κοινότητας Λίμνης Πλαστήρα, Μουζακίου, Παλαμά και Καρδίτσας) που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στις 3 Οκτωβρίου 2019. Σκοπός της συνάντησης ήταν η συνεργασία μεταξύ των Κέντρων Κοινότητας, η ανταλλαγή εμπειριών και η συζήτηση για πιθανή διοργάνωση κοινών δράσεων μελλοντικά.

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Σοφάδων  χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.