Στις 9/12/2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον κ. Καραγιάννη Νικόλαο, Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πρόνοιας- Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Στη συνάντηση έγινε αναφορά στο έργο των Κέντρων Κοινότητας, στη λειτουργία τους, καθώς και στη συνέχισή τους. Το κέντρο Κοινότητας Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.