Τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε στην Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.) η 3η συνάντηση της ομάδας έργου στο πλαίσιο του προγράμματος ‹‹Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους››. Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη των Κέντρων Κοινότητας της Π.Ε. Καρδίτσας, η επιστημονική υπεύθυνη του έργου και στελέχη της Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.). Σκοπός της συνάντησης ήταν η επιλογή των δυνητικά ωφελούμενων του προγράμματος.