Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Παραρτήματος Ρομά Σοφάδων συνάντηση εργασίας μεταξύ του προσωπικού του Παραρτήματος Ρομά και του υπευθύνου της ΑΝΚΑ.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της υλοποίησης από την ΑΝΚΑ του διακρατικού προγράμματος «Young Entrepreneurs Succeed (YES!)»  και έχει στόχο την  ενεργοποίηση των άνεργων νέων και την υποστήριξή τους, για πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή την επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα θα λάβουν κατάρτιση, καθοδήγηση, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και υπηρεσίες καθοδήγησης για να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν  όσοι επιθυμούν δική τους επιχείρηση.