Το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά  Δήμου Σοφάδων παρακολούθησε τη Πέμπτη  20 Ιουνίου 2019 σεμινάριο που αφορούσε την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου σχετικά με τη διαχείριση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Σοφάδων.

Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.