Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΚΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΕΡΓΑ ΒΛΟΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΕΡΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ